sudoku.lo.olecko.pl

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU „SUDOKU LUBIĘ TO” - 23.02.2022 ROK

W KATEGORII – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III

 

Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU „SUDOKU LUBIĘ TO” - 23.02.2022 ROK

W KATEGORII – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV - VI

 

Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU „SUDOKU LUBIĘ TO” - 23.02.2022 ROK

W KATEGORII – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE KLASY I

 

Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu.

WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU „SUDOKU LUBIĘ TO” - 23.02.2022 ROK

W KATEGORII – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE KLASY II-IV

 

Uwaga!
Wyniki pozostałych osób znajdują się u szkolnych koordynatorów konkursu