sudoku.lo.olecko.pl

KONKURS SUDOKU LUBIĘ TO! EDYCJA VIII
ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM:

Warmińsko-Mazurkiego Kuratora Oświaty


Burmistrza Olecka


Starosty OleckiegoKONKURS SUDOKU LUBIĘ TO!
ODBYWA SIĘ PRZY WSPÓŁPRACY:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku


Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Olecku