sudoku.lo.olecko.pl

Regulamin Powiatowego Konkursu
SUDOKU LUBIĘ TO!

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego.
 2. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, a partnerami są Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.
 3. Cele konkursu:
  • popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
  • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
  • przewidywanie oraz dostrzeganie związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania,
  • kształtowanie umiejętności dobrego współzawodnictwa,
  • osiąganie zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązywanie łamigłówek,
  • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Przebieg konkursu:
  • Konkurs jest rozgrywany w czterech kategoriach:
   1. szkoły podstawowe klasy I – III,
   2. szkoły podstawowe klasy IV – VI,
   3. gimnazja,
   4. szkoły ponadgimnazjalne
  • i składa się z dwóch etapów:
   • I etap (szkolny) odbywa się w macierzystej szkole,
   • II etap (finał) ma miejsce w siedzibie organizatora – I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
   • Etapy Diagramy Czas trwania
    I - szkolny 2 - łatwe, 1 – średni , 1 - trudny 45 minut
    II - finał 1 - łatwy, 2 – średnie, 1 - trudny 60 minut
  • W każdym diagramie będzie sumowana liczba poprawnie wypełnionych pól. Jeśli uczeń rozwiąże bezbłędnie diagram, otrzymuje premię w postaci dodatkowych punktów odpowiednio do poziomu trudności łamigłówki: łatwe – 5 punktów, średnie – 10 punktów, trudne – 20 punktów.
  • Uczniowie wypełniają diagramy ołówkiem, a dopiero na samym końcu długopisem. Pola wypełnione nieczytelnie będą uznawane jako błąd.
  • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu i zasadami oceniania rozwiązań.
  • Do finału przechodzi 3 uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w swojej szkole.
  • Jeśli uczestnicy etapu szkolnego lub finału zdobędą taką samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka. (Jeden zestaw trudny rozwiązywany w czasie 15 minut).
 5. Harmonogram:
  • Ogłoszenie konkursu, przesłanie do szkół regulaminu konkursu wraz z przykładowymi diagramami sudoku do treningu: 3 listopada 2016 r.
  • Wyłonienie szkolnych koordynatorów konkursu i przesłanie (dostarczenie) deklaracji udziału szkoły w Konkursie do dnia 17 listopada 2016 r. na adres koordynatora:

   szkoły koordynatorzy
   szkoły podstawowe Katarzyna Kalejta, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko, mail: kasia.kalejta@interia.pl
   gimnazja Marta Kulbacka, Gimnazjum nr 2, ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, mail: marta_kasia27@wp.pl
   szkoły ponadgimnazjalne Barbara Domysławska, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 29, 19 – 400 Olecko, mail: barbaradom25@wp.pl

   Na kopertach prosimy umieścić dopisek: Konkurs SUDOKU.
  • Przesłanie szkolnym koordynatorom zestawu diagramów na etap szkolny: do dnia 8 grudnia 2016 r.
  • Etap szkolny odbędzie się: 12 grudnia 2016r. o godzinie 900
  • Przesłanie lub przekazanie do dnia 21 grudnia 2016 r. przez szkolnych koordynatorów listy uczniów zakwalifikowanych do finału wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na adres:

   Elżbieta Guziejko
   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   19 – 400 Olecko
   ul. Kościuszki 29.
   Na kopertach prosimy umieścić dopisek: Konkurs SUDOKU.


  • Finał odbędzie się w siedzibie organizatora: I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00.
  • Ogłoszenie wyników: 10 stycznia 2017 r. o godzinie 13:30.
 6. Nagrody:
  • Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca z każdej kategorii: mistrz sudoku, I wicemistrz sudoku i II wicemistrz sudoku.
  • Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.
 7. Jury:
  • Elżbieta Guziejko – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – przewodnicząca.
  • Barbara Domysławska – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – koordynator etapu szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Marta Kulbacka – nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 2 w Olecku - koordynator etapu szkolnego w gimnazjach.
  • Katarzyna Kalejta – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku - koordynator etapu szkolnego w szkołach podstawowych (klasy IV – VI).
  • Halina Matwiejczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku - koordynator etapu szkolnego w szkołach podstawowych (klasy I – III).

Regulamin do pobrania