sudoku.lo.olecko.pl

Przykładowe diagramy SUDOKU LUBIĘ TO!

Kategoria III - Szkoła Podstawowa klasa VII-VIII,
Szkoła Ponadpodstawowa kalsa I


Ćwiczenia + Rozwiązanie